Poliklinika Arithera

Slikica-prijamnog-odjela

Medicinska usluga Poliklinike Arithera kvalitetom i stručnim kadrom konkurira najeminentnijim poliklinikama u Europi. U moderno opremljenom prostoru Poliklinike postoji  široki spektar medicinskih specijalizacija: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija, kirurgija, proktologija, flebologija, dermatologija, dentalna medicina, plastična kirurgija i interna medicina. Uz medicinu rada, sistematske preglede i savjete o zdravoj prehrani u Poliklinici Arithera možete napraviti i opsežne labaratorijske pretrage te koristiti uslugu stacionarnog smještaja uz produženu medicinsku njegu. Individualni pristup liječenju i apsolutna posvećenost potrebama pacijenata već su 15 godina prioritet tima od preko 70 djelatnika Poliklinike, od profesora i liječnika specijalista, do fizioterapeuta i medicinskih sestara.

Multidisciplinaran pristup liječenju omogućit će svakom pacijentu rješavanje velikog broja zdravstvenih i estetskih tegoba na jednom mjestu, a usluge iz komplementarnih specijalnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedije i opće kirurgije osiguravaju kompletnu prevenciju i liječenje bolesti lokomotornog sustava na jednom mjestu.

Poliklinika je arhitektonski oblikovana u skladu s najmodernijim funkcionalnim standardima sličnih centara medicinske izvrsnosti u svijetu, s dvije vrhunski opremljene operacijske dvorane, stacionarnim smještajem s produženom zdravstvenom njegom, deset Centara specijaliziranih za specifične grane medicine, dvoranama za provođenje fizikalnih terapija, bazenom s protustrujnim plivanjem za hidrokineziterapiju…

Posjetite stranicu Poliklinike Arithera

Comments are closed.