Park Maksimir

Park Maksimir je Zagrebu kao Bois de Boulogne Parizu, Tiergarten Berlinu ili Regents Park Londonu.

Hotel Rebro smješten je u neposrednoj blizini parka Maksimir, najvažnijeg hrvatskog pejzažnog parka, prirodne rijetkosti, spomenika parkovne arhitekture i vrlo važne kulturno-povijesne parkovne znamenitosti. U parku od 316 hektara je očuvana flora i fauna nizinskih šuma, a u njemu se nalazi i pet jezera.
(izvor: www.park-maksimir.hr )

Virtualne šetnje Maksimirom.

ProljećeLjeto

JesenZima

Comments are closed.